Russisch | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standaard adressering in Nederland: bedrijfsnaam, naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Brief - Aanhef

Geachte heer President
Уважаемый г-н президент
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
Привет, Иван!
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Пишем вам по поводу...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
Мы пишем в связи с ...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
Ввиду...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
В отношении...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ваша компания была рекомендована...
Formeel, beleefde inleiding

Brief - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
Вы не против, если...
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Будьте любезны...
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Буду очень благодарен, если...
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Мы заинтересованы в получении...
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
Вынужден (с)просить вас...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Пришлите пожалуйста...
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
Вам необходимо срочно...
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Мы были бы признательны, если..
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
Мы намерены...
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod

Brief - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
Заранее спасибо...
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Если вам необходимо больше информации...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
Мы ценим ваш вклад
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
Надеюсь на скорый ответ
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
С уважением...
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
С уважением...
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen