Italiaans | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standaard adressering in Nederland: bedrijfsnaam, naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Brief - Aanhef

Geachte heer President
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
Gentilissimo,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Gentilissima,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Gentili Signore e Signori,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Alla cortese attenzione di ...,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
A chi di competenza,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Gentilissimo Bianchi,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
Gentile Mario,
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
In riferimento a...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
Per quanto concerne...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
La contatto per conto di...
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formeel, beleefde inleiding

Brief - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
Le dispiacerebbe...
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
La contatto per sapere se può...
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Le sarei veramente grata/o se...
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Potrebbe inviarmi...
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi trovo a chiederLe di...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
La invitiamo caldamente a...
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Le saremmo grati se...
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
È nostra intenzione...
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Dopo attenta considerazione...
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod

Brief - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
RingraziandoLa anticipatamente,
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
Spero di sentirLa presto.
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
In fede,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Cordiali saluti
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Cordialmente,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Saluti
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
Saluti
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen