Frans | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadese adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australische adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standaard adressering in Nederland: bedrijfsnaam, naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Brief - Aanhef

Geachte heer President
Monsieur le président,
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Monsieur Dupont,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
Cher Benjamin,
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Nous vous écrivons concernant...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
Suite à...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
En référence à...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
Je vous écris de la part de...
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Votre société fut recommandée par...
Formeel, beleefde inleiding

Brief - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Je vous saurai gré de...
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Je vous saurai gré de...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
Je me permets de vous demander si...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
Pourriez-vous recommander...
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
Nous vous prions de...
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
Notre intention est de...
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Nous regrettons de vous informer que...
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod

Brief - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
En vous remerciant par avance...
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Merci pour votre aide.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
Merci de votre confiance.
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
Dans l'attente de votre réponse.
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Meilleures salutations,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
Cordialement,
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen