Duits | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standaard adressering in Nederland: bedrijfsnaam, naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Brief - Aanhef

Geachte heer President
Sehr geehrter Herr Präsident,
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Lieber Herr Schmidt,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
Lieber Johann,
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
Bezug nehmend auf...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
In Bezug auf...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formeel, beleefde inleiding

Brief - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Wären Sie so freundlich...
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
Können Sie ... empfehlen...
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
Wir beabsichtigen...
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod

Brief - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
Vielen Dank im Voraus...
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Hochachtungsvoll
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Herzliche Grüße
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
Grüße
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen