Chinees | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standaard adressering in Nederland: bedrijfsnaam, naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Brief - Aanhef

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formeel, beleefde inleiding

Brief - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod

Brief - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
祝好
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen