Spaans | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Bestelling

Bestelling - Bestelling plaatsen

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Estamos considerando adquirir...
Formeel, voorzichtig
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formeel, zeer beleefd
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formeel, beleefd
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formeel, beleefd
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formeel, beleefd
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formeel, beleefd
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formeel, direct
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Deseamos adquirir...
Formeel, direct
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formeel, zeer direct
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formeel, beleefd

Bestelling - Bevestiging

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formeel, beleefd
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formeel, zeer beleefd
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formeel, beleefd
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formeel, direct
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formeel, direct
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formeel, direct
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formeel, beleefd
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formeel, direct
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formeel, direct
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formeel, direct
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formeel, direct
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formeel, direct

Bestelling - Wijziging

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formeel, beleefd
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formeel, beleefd
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formeel, beleefd
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formeel, beleefd
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formeel, beleefd

Bestelling - Annulering

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formeel, zeer beleefd
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formeel, zeer beleefd
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formeel, beleefd
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formeel, beleefd
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formeel, beleefd
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formeel, direct
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formeel, direct
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formeel, zeer direct
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formeel, zeer direct