Tsjechisch | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Bestelling

Bestelling - Bestelling plaatsen

Wij overwegen de aanschaf van ...
Uvažujeme o koupi...
Formeel, voorzichtig
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formeel, zeer beleefd
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formeel, beleefd
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formeel, beleefd
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
V příloze najdete naší objednávku.
Formeel, beleefd
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formeel, beleefd
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formeel, direct
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formeel, direct
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formeel, zeer direct
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formeel, beleefd

Bestelling - Bevestiging

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formeel, beleefd
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formeel, zeer beleefd
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formeel, beleefd
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formeel, direct
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formeel, direct
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formeel, direct
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formeel, beleefd
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formeel, direct
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formeel, direct
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formeel, direct
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formeel, direct
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formeel, direct

Bestelling - Wijziging

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formeel, beleefd
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formeel, beleefd
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formeel, beleefd
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formeel, beleefd
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formeel, beleefd

Bestelling - Annulering

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formeel, zeer beleefd
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formeel, zeer beleefd
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formeel, beleefd
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formeel, beleefd
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formeel, beleefd
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formeel, direct
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formeel, direct
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formeel, zeer direct
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formeel, zeer direct