Frans | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Afspraak

Afspraak - Afspreken

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Formeel, zeer beleefd
Wanneer schikt het u?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formeel, beleefd
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formeel, beleefd
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formeel, direct

Afspraak - Verzetten

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Formeel, zeer beleefd
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Formeel, beleefd
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Formeel, beleefd
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Formeel, beleefd
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Formeel, beleefd
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Formeel, direct
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Formeel, direct

Afspraak - Afzeggen

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formeel, beleefd
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formeel, beleefd
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formeel, beleefd
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Formeel, beleefd