Engels | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Afkortingen

Afkortingen - Zakelijke afkortingen

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Tijdvak tussen 00.00 en 12.00 uur bij een 12 uurs notatie
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Bij schattingen
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (to the attention of)
Bij correspondentie met een bepaalde persoon
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Academische titel
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Bij correspondentie met een bedrijf in een andere tijdzone
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Eretitel
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Verduidelijking van iets
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Bepaalde bedrijfsvorm
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Bepaalde bedrijfsvorm
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (not applicable)
Wanneer iets niet van toepassing is
nr. (nummer)
no. (number)
Bij bestellingen
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Beschrijving van een jaarlijkse gebeurtenis of zakelijke traditie
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Tijdvak tussen 12.00 en 00.00 uur bij een 12 uurs notatie
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (please turn over)
Geeft aan dat er correspondentie is op beide zijden van een pagina
VP (vice-president)
VP (vice president)
Plaatsvervanger van de voorzitter