Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Bäste herrn,
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa fru,
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mina främsta styrkor är ...
Moje silné stránky jsou...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mitt kompetensområde är ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mám výbornou znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mám znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jag är en erfaren användare av ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
Výborné komunikační schopnosti
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
God slutledningsförmåga
Dedukce
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiskt tänkande
Logické myšlení
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytisk förmåga
Analytické schopnosti
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bra samarbetsförmåga
Dobré interpersonální schopnosti
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Bra förhandlingsteknik
Vyjednávací schopnosti
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Bra presentationsteknik
Prezentační dovednosti
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med vänliga hälsningar,
S pozdravem,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Vördsamt,
S úctou,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar