Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiskt tänkande
Логическое мышление
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytisk förmåga
Аналитические способности
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Vördsamt,
С уважением ваш...
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar