Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Bäste herrn,
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa fru,
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Bäste John Smith,
Kedves Smith John!
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mina främsta styrkor är ...
Erősségeim ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mitt kompetensområde är ...
Szakterületem a ....
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Magas szinten beszélek...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Középszinten beszélek....
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jag är en erfaren användare av ...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschrijving van de computervaardigheden
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kiváló kommunikációs készség
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
God slutledningsförmåga
Deduktív érvelés
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiskt tänkande
Logikus gondolkodás
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytisk förmåga
Analitikus készségek
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bra samarbetsförmåga
Jó interperszonális készség
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Bra förhandlingsteknik
Jó tárgyalási készség
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Bra presentationsteknik
Előadó készség/Prezentációs készség
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med vänlig hälsning,
Tisztelettel,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med vänliga hälsningar,
Tisztelettel,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Vördsamt,
Tisztelettel,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Vänliga hälsningar,
Üdvözlettel,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar