Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem dette ankommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Jeg ville søge stillingen som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mina främsta styrkor är ...
Mine styrker er...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mitt kompetensområde är ...
Mit ekspertområde er...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Jeg råder fremragende over...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Jeg har en fungerende viden om...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jag är en erfaren användare av ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fremragende kommunikations evner
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
God slutledningsförmåga
Deduktiv argumentation
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiskt tänkande
Logisk tænkning
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytisk förmåga
Analytiske evner
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bra samarbetsförmåga
Gode interpersonel evner
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Bra förhandlingsteknik
Forhandlings evner
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Bra presentationsteknik
Præsentations evner
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencer kan rekvieres fra...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Jeg er ledig til et interview den...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Vördsamt,
Med respekt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar