Thai | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Thưa ông,
เรียน คุณผู้ชาย
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Thưa bà,
เรียน คุณผู้หญิง
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Thưa ông/bà,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Thưa ông/bà,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Các thế mạnh của tôi là...
จุดแข็งของฉันคือ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Chuyên ngành của tôi là...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Beschrijving van de computervaardigheden
Tôi có khả năng... và...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Kĩ năng giao tiếp tốt
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Khả năng suy diễn, lý luận
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Khả năng suy nghĩ logic
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Kĩ năng phân tích
ทักษะในการวิเคราะห์
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Kĩ năng thương lượng
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Kĩ năng thuyết trình
ทักษะในการนำเสนอ
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar