Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Bästa fru,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Yetkili makama / merciiye,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sayın Melek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sayın Demet Hanım,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sayın Alihan Erturan,
Bäste John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jag skriver gällande er annons på ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Güçlü yanlarım ...
Mina främsta styrkor är ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mitt kompetensområde är ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
... diline son derece hakimimdir.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jag är en erfaren användare av ...
Beschrijving van de computervaardigheden
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Mükemmel iletişim becerisi
Utmärkt kommunikationsförmåga
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Tümdengelim muhakemesi
God slutledningsförmåga
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Mantıklı düşünebilme
Logiskt tänkande
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitik düşünce
Analytisk förmåga
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bra samarbetsförmåga
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Anlaşma becerisi
Bra förhandlingsteknik
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Sunum becerisi
Bra presentationsteknik
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Saygılarımla,
Med vänlig hälsning,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tüm içtenliğimle,
Med vänliga hälsningar,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Saygılarımla,
Vördsamt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saygılar,
Vänliga hälsningar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar