Japans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Sayın Yetkili,
拝啓
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
拝啓
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
拝啓
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sayın Yetkililer,
拝啓
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Yetkili makama / merciiye,
関係者各位
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sayın Ahmet Bey,
拝啓 
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sayın Dilek Hanım,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sayın Melek Hanım,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sayın Demet Hanım,
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sayın Alihan Erturan,
拝啓
・・・・様
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
... için sizinle çalışmak isterdim.
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Güçlü yanlarım ...
私の強みは・・・・
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
・・・・することで貢献することができます。
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Uzmanlık alanım dahilinde ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
... diline son derece hakimimdir.
・・・・語を話すことができます。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
İyi seviyede ... bilgim vardır.
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
・・・・を使いこなすことができます。
Beschrijving van de computervaardigheden
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Mükemmel iletişim becerisi
コミュニケーション能力
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Tümdengelim muhakemesi
演繹的推理力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Mantıklı düşünebilme
論理的思考能力
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitik düşünce
分析能力
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
İyi kişilerarası ilişki becerisi
対人能力
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Anlaşma becerisi
交渉能力
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Sunum becerisi
プレゼンテーション能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
履歴書を同封いたしました。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
・・・・から推薦状を頂きました。
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
・・・・日なら伺うことができます。
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Saygılarımla,
敬具
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tüm içtenliğimle,
敬具
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Saygılarımla,
敬具
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saygılar,
敬具
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar