Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Sayın Yetkili,
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sayın Yetkililer,
Madame, Monsieur,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Yetkili makama / merciiye,
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sayın Ahmet Bey,
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sayın Dilek Hanım,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sayın Melek Hanım,
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sayın Demet Hanım,
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sayın Alihan Erturan,
Monsieur Dupont,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
... için sizinle çalışmak isterdim.
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Güçlü yanlarım ...
Mes qualités principales sont...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mon domaine d'expertise est...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
... diline son derece hakimimdir.
J'ai une excellente maîtrise du...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
İyi seviyede ... bilgim vardır.
J'ai une connaissance pratique de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Je suis un utilisateur confirmé de...
Beschrijving van de computervaardigheden
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Mükemmel iletişim becerisi
Excellentes techniques de communication
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Tümdengelim muhakemesi
Capacité de déduction
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Mantıklı düşünebilme
Esprit de logique
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitik düşünce
Esprit analytique
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Compétences relationnelles
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Anlaşma becerisi
Compétences en négociation
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Sunum becerisi
Capacités d'exposition
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Je suis disponible pour un entretien le...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Saygılarımla,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tüm içtenliğimle,
Salutations distinguées,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Saygılarımla,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saygılar,
Meilleures salutations,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar