Esperanto | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Estimata sinjorino,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sayın Yetkililer,
Estimataj sinjoroj,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Yetkili makama / merciiye,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sayın Ahmet Bey,
Estimata sinjoro Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sayın Dilek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sayın Melek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sayın Demet Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sayın Alihan Erturan,
Estimata John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
... için sizinle çalışmak isterdim.
Mi ŝatus labori por vi, por...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Güçlü yanlarım ...
Miaj fortoj estas...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
... diline son derece hakimimdir.
Mi havas bonegan komandon de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Mi havas mezan scion de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Mi havas... jarojn de sperto en...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Mi estas sperta uzanto de...
Beschrijving van de computervaardigheden
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Mükemmel iletişim becerisi
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Tümdengelim muhakemesi
Dedukta rezonado
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Mantıklı düşünebilme
Logika rezonado
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitik düşünce
Analizaj kapabloj
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bonaj interhomaj kapabloj
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Anlaşma becerisi
Negocadaj kapabloj
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Sunum becerisi
Prezentaj kapabloj
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Vi povas akiri referencojn el...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Saygılarımla,
Altestime,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tüm içtenliğimle,
Altestime,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Saygılarımla,
Altestime,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saygılar,
Ĉion bonan,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar