Italiaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Vážený pane,
Gentilissimo,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Gentilissima,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje silné stránky jsou...
I miei punti di forza sono...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Moje oblast odborných znalostí je...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mám výbornou znalost...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mám znalost...
Sto imparando...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sono un(') utente esperto/a di...
Beschrijving van de computervaardigheden
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Eccellenti doti comunicative
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukce
Capacità deduttive e di ragionamento
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logické myšlení
Capacità logiche
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytické schopnosti
Capacità analitiche
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Dobré interpersonální schopnosti
Ottime abilità interpersonali
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Vyjednávací schopnosti
Capacità di negoziazione
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentační dovednosti
Capacità di presentazione
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Můj životopis naleznete v příloze.
In allegato trova il mio cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Ohledně referencí se obraťte na...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sono disponibile per un colloquio...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
S pozdravem,
In fede,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
S pozdravem,
Cordialmente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
S úctou,
I miei più cordiali saluti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar