Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschrijving van de computervaardigheden
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukce
Deduktiv argumentation
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logické myšlení
Logisk tænkning
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytické schopnosti
Analytiske evner
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
S úctou,
Med respekt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar