Turks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Уважаемый г-н ...
Sayın Yetkili,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая госпожа...
Sayın Yetkili,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Sayın Yetkili,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Sayın Yetkililer,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
Yetkili makama / merciiye,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Dilek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Melek Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Demet Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Уважаемый...
Sayın Alihan Erturan,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Прошу принять меня на должность...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Мои сильные стороны:...
Güçlü yanlarım ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Я специализируюсь на...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
За время работы в ... я развил свои навыки...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Мой родной язык..., я также говорю по...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Я отлично владею...
... diline son derece hakimimdir.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Я свободно говорю по...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Я являюсь продвинутым пользователем...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Beschrijving van de computervaardigheden
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
Mükemmel iletişim becerisi
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Логическая аргументация
Tümdengelim muhakemesi
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Логическое мышление
Mantıklı düşünebilme
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Аналитические способности
Analitik düşünce
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Высокие личностные качества
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Переговорческие навыки
Anlaşma becerisi
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Презентационные навыки
Sunum becerisi
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Я свободен...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
С уважением...
Saygılarımla,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Tüm içtenliğimle,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Saygılarımla,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
С уважением...
Saygılar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar