Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Прошу принять меня на должность...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Мои сильные стороны:...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Я специализируюсь на...
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
За время работы в ... я развил свои навыки...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Мой родной язык..., я также говорю по...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Я отлично владею...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Я свободно говорю по...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Я являюсь продвинутым пользователем...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Логическая аргументация
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Логическое мышление
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Аналитические способности
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Высокие личностные качества
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Переговорческие навыки
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Презентационные навыки
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Я свободен...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
С уважением...
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar