Fins | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая госпожа...
Hyvä Rouva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Прошу принять меня на должность...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Мои сильные стороны:...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Я специализируюсь на...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
За время работы в ... я развил свои навыки...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Мой родной язык..., я также говорю по...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Я отлично владею...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Я свободно говорю по...
Minulla on hyvät perustaidot...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Я являюсь продвинутым пользователем...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Beschrijving van de computervaardigheden
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Логическая аргументация
Deduktiivinen ajattelu
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Логическое мышление
Looginen ajattelu
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Аналитические способности
Analyyttiset taidot
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Высокие личностные качества
Hyvät ihmissuhdetaidot
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Переговорческие навыки
Neuvottelukyvyt
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Презентационные навыки
Esiintymistaidot
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Suosituksia voi pyytää...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Я свободен...
Olen saatavilla haastatteluun...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Ystävällisin terveisin,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
С уважением...
Parhain terveisin,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar