Portugees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Stimate Domn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimată Doamnă,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimate Domn/Doamnă,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Stimați Domni,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
În atenția cui este interesat,
A quem possa interessar,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Stimate Domnule Popescu,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Stimată Domnișoară Popescu,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dragă Andrei Popescu,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Punctele mele forte sunt...
Meus pontos fortes são...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Domeniul meu de bază este...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Stăpânesc foarte bine...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Cunosc la nivel mediu...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Am...ani de experienţă în domeniul...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sunt un utilizator experimentat de...
Eu tenho experiência em /com ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Abilităţi de comunicare excelente.
Excelente habilidade de comunicação
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Gândire deductivă.
Raciocínio dedutivo
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Gândire logică.
Pensamento lógico
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Abilităţi analitice.
Habilidades analíticas
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Abilităţi interpersonale bune.
Bom relacionamento interpessoal
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Abilităţi de negociere
Habilidades de negociação
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Habilidades de comunicação
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Estou disponível para entrevista em ..
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Cu stimă,
Cordialmente,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cu sinceritate,
Atenciosamente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Cu respect,
Com elevada estima,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Toate cele bune,
Lembranças,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar