Italiaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Stimate Domn,
Gentilissimo,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimată Doamnă,
Gentilissima,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimate Domn/Doamnă,
Gentili Signore e Signori,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Stimați Domni,
Alla cortese attenzione di ...,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
În atenția cui este interesat,
A chi di competenza,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Stimate Domnule Popescu,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Stimată Domnișoară Popescu,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dragă Andrei Popescu,
Gentilissimo Bianchi,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Punctele mele forte sunt...
I miei punti di forza sono...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Domeniul meu de bază este...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Stăpânesc foarte bine...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Cunosc la nivel mediu...
Sto imparando...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sunt un utilizator experimentat de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Beschrijving van de computervaardigheden
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Abilităţi de comunicare excelente.
Eccellenti doti comunicative
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Gândire deductivă.
Capacità deduttive e di ragionamento
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Gândire logică.
Capacità logiche
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Abilităţi analitice.
Capacità analitiche
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Abilităţi interpersonale bune.
Ottime abilità interpersonali
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Abilităţi de negociere
Capacità di negoziazione
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Capacità di presentazione
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
In allegato trova il mio cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Sono disponibile per un colloquio...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Cu stimă,
In fede,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cu sinceritate,
Cordialmente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Cu respect,
I miei più cordiali saluti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Toate cele bune,
Saluti
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar