Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Stimate Domn,
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimată Doamnă,
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimate Domn/Doamnă,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Stimați Domni,
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
În atenția cui este interesat,
Til hvem dette ankommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Stimate Domnule Popescu,
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Stimată Domnișoară Popescu,
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dragă Andrei Popescu,
Kære John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Punctele mele forte sunt...
Mine styrker er...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Domeniul meu de bază este...
Mit ekspertområde er...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Stăpânesc foarte bine...
Jeg råder fremragende over...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Cunosc la nivel mediu...
Jeg har en fungerende viden om...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sunt un utilizator experimentat de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschrijving van de computervaardigheden
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Abilităţi de comunicare excelente.
Fremragende kommunikations evner
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Gândire deductivă.
Deduktiv argumentation
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Gândire logică.
Logisk tænkning
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Abilităţi analitice.
Analytiske evner
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Abilităţi interpersonale bune.
Gode interpersonel evner
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Abilităţi de negociere
Forhandlings evner
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Præsentations evner
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referencer kan rekvieres fra...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jeg er ledig til et interview den...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Cu stimă,
Med venlig hilsen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cu sinceritate,
Med venlig hilsen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Cu respect,
Med respekt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Toate cele bune,
Med venlig hilsen
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar