Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Meus pontos fortes são...
Mina främsta styrkor är ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mitt kompetensområde är ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Eu tenho experiência em /com ...
Jag är en erfaren användare av ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excelente habilidade de comunicação
Utmärkt kommunikationsförmåga
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Raciocínio dedutivo
God slutledningsförmåga
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Pensamento lógico
Logiskt tänkande
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Habilidades analíticas
Analytisk förmåga
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bom relacionamento interpessoal
Bra samarbetsförmåga
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Habilidades de negociação
Bra förhandlingsteknik
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Habilidades de comunicação
Bra presentationsteknik
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referências podem ser solicitadas à /ao...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Estou disponível para entrevista em ..
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Com elevada estima,
Vördsamt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar