Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Meus pontos fortes são...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Eu tenho experiência em /com ...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excelente habilidade de comunicação
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Raciocínio dedutivo
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Pensamento lógico
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Habilidades analíticas
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bom relacionamento interpessoal
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Habilidades de negociação
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Habilidades de comunicação
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Estou disponível para entrevista em ..
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Lembranças,
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar