Thai | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Szanowny Panie,
เรียน คุณผู้ชาย
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
เรียน คุณผู้หญิง
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Szanowny Panie,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje mocne strony to ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Biegle posługuję się programem/programami...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Beschrijving van de computervaardigheden
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Rozumowanie dedukcyjne
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiczne myślenie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Zdolności analityczne
ทักษะในการวิเคราะห์
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Zdolności interpersonalne
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Zdolności negocjacyjne
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Umiejętność prezentacji
ทักษะในการนำเสนอ
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Referencje na żądanie.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencje na żądanie od ...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพ
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Pozdrawiam,
ด้วยความเคารพ
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar