Italiaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
Gentili Signore e Signori,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Szanowny Panie,
Gentilissimo Bianchi,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje mocne strony to ...
I miei punti di forza sono...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Sto imparando...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Biegle posługuję się programem/programami...
Sono un(') utente esperto/a di...
Beschrijving van de computervaardigheden
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Eccellenti doti comunicative
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Rozumowanie dedukcyjne
Capacità deduttive e di ragionamento
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiczne myślenie
Capacità logiche
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Zdolności analityczne
Capacità analitiche
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Zdolności interpersonalne
Ottime abilità interpersonali
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Zdolności negocjacyjne
Capacità di negoziazione
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Umiejętność prezentacji
Capacità di presentazione
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
In allegato trova il mio cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Referencje na żądanie.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencje na żądanie od ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Sono disponibile per un colloquio...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Z wyrazami szacunku,
In fede,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Z poważaniem,
I miei più cordiali saluti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Pozdrawiam,
Saluti
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar