Tsjechisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Vážený pane,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane / Vážená paní,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Moje silné stránky jsou...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Mám výbornou znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Mám znalost...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Dedukce
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Logické myšlení
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Analytické schopnosti
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Dobré interpersonální schopnosti
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Vyjednávací schopnosti
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Prezentační dovednosti
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
S úctou,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar