Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Прошу принять меня на должность...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Мои сильные стороны:...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Я специализируюсь на...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Я отлично владею...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Я свободно говорю по...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Логическая аргументация
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Логическое мышление
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Аналитические способности
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Высокие личностные качества
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Переговорческие навыки
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Презентационные навыки
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Я свободен...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
С уважением ваш...
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
С уважением...
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar