Portugees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Meus pontos fortes são...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Eu tenho experiência em /com ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelente habilidade de comunicação
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Raciocínio dedutivo
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Pensamento lógico
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Habilidades analíticas
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Bom relacionamento interpessoal
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Habilidades de negociação
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Habilidades de comunicação
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estou disponível para entrevista em ..
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Lembranças,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar