Japans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
拝啓
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
拝啓
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
拝啓
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
関係者各位
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
拝啓 
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
拝啓
・・・・様
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
私の強みは・・・・
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
・・・・することで貢献することができます。
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
・・・・語を話すことができます。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
・・・・を使いこなすことができます。
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
コミュニケーション能力
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
演繹的推理力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
論理的思考能力
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
分析能力
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
対人能力
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
交渉能力
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
プレゼンテーション能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
履歴書を同封いたしました。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
・・・・日なら伺うことができます。
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
敬具
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
敬具
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
敬具
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
敬具
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar