Esperanto | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Estimata sinjoro,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Estimata John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Miaj fortoj estas...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Mi havas bonegan komandon de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Mi havas mezan scion de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Mi estas sperta uzanto de...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Dedukta rezonado
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Logika rezonado
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Analizaj kapabloj
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Bonaj interhomaj kapabloj
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Negocadaj kapabloj
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Prezentaj kapabloj
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Vi povas akiri referencojn el...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Altestime,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar