Spaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
Distinguido Señor:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Distinguida Señora:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Distinguidos Señores:
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
Apreciados Señores:
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
A quien pueda interesar
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
Apreciado Sr. Pérez:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Apreciada Srta. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
Estimado Sr. Pérez:
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Quisiera postularme para el puesto de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
Mis puntos fuertes son...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mi área de conocimiento es...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
Tengo un manejo excelente de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
Excelentes habilidades de comunicación
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
Razonamiento deductivo
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
Razonamiento lógico
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
Capacidad de análisis
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
Buena comunicación interpersonal
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
Aptitudes de negociación
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
Habilidad para hablar en público
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
Encontrará mi currículo adjunto.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
Se despide cordialmente,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
Atentamente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
Respetuosamente,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
Saludos,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar