Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
Szanowny Panie,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
Moje mocne strony to ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
Rozumowanie dedukcyjne
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
Logiczne myślenie
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
Zdolności analityczne
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
Zdolności interpersonalne
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
Zdolności negocjacyjne
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
Umiejętność prezentacji
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Referencje na żądanie.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencje na żądanie od ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
Z poważaniem,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
Pozdrawiam,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar