Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar