Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
존경하는 관계자 분께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
존경하는 관계자 분께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
존경하는 관계자 분께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
존경하는 김철수 님께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
친애하는 최현우님께
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
...에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
저의 장점은 ... 입니다.
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
추론 이해 능력
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
논리적인 사고능력
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
분석 능력
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
좋은 사교성
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
협정 능력
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
프리젠테이션 능력
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
... (이름) 드림
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
... (이름) 드림
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
감사합니다. ...씨.
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar