Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
Kedves Smith John!
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
Erősségeim ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Szakterületem a ....
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
Magas szinten beszélek...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Középszinten beszélek....
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
Kiváló kommunikációs készség
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
Deduktív érvelés
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
Logikus gondolkodás
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
Analitikus készségek
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
Jó interperszonális készség
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
Jó tárgyalási készség
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
Tisztelettel,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
Tisztelettel,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
Tisztelettel,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
Üdvözlettel,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar