Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
Madame, Monsieur,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
Monsieur Dupont,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
Mes qualités principales sont...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mon domaine d'expertise est...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
J'ai une excellente maîtrise du...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
J'ai une connaissance pratique de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
Je suis un utilisateur confirmé de...
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
Excellentes techniques de communication
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
Capacité de déduction
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
Esprit de logique
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
Esprit analytique
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
Compétences relationnelles
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
Compétences en négociation
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
Capacités d'exposition
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
Je suis disponible pour un entretien le...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
Salutations distinguées,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
Meilleures salutations,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar