Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar