Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentili Signore e Signori,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Gentilissimo Bianchi,
Szanowny Panie,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I miei punti di forza sono...
Moje mocne strony to ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Sto imparando...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sono un(') utente esperto/a di...
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Eccellenti doti comunicative
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Capacità deduttive e di ragionamento
Rozumowanie dedukcyjne
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Capacità logiche
Logiczne myślenie
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Capacità analitiche
Zdolności analityczne
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Ottime abilità interpersonali
Zdolności interpersonalne
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Capacità di negoziazione
Zdolności negocjacyjne
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Capacità di presentazione
Umiejętność prezentacji
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
In allegato trova il mio cv.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Referencje na żądanie.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referencje na żądanie od ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sono disponibile per un colloquio...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
In fede,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
I miei più cordiali saluti,
Z poważaniem,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saluti
Pozdrawiam,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar