Fins | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Gentilissimo,
Hyvä Herra,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Hyvä Rouva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentili Signore e Signori,
Hyvä vastaanottaja,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hyvä herra Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hyvä rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hyvä neiti Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Gentilissimo Bianchi,
Hyvä John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I miei punti di forza sono...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Sto imparando...
Minulla on hyvät perustaidot...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sono un(') utente esperto/a di...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Eccellenti doti comunicative
Erinomainen kyky kommunikoida
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Capacità deduttive e di ragionamento
Deduktiivinen ajattelu
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Capacità logiche
Looginen ajattelu
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Capacità analitiche
Analyyttiset taidot
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Ottime abilità interpersonali
Hyvät ihmissuhdetaidot
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Capacità di negoziazione
Neuvottelukyvyt
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Capacità di presentazione
Esiintymistaidot
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
In allegato trova il mio cv.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Suosituksia voi pyytää...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sono disponibile per un colloquio...
Olen saatavilla haastatteluun...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
In fede,
Ystävällisin terveisin,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cordialmente,
Ystävällisin terveisin,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
I miei più cordiali saluti,
Kunnioittavasti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saluti
Parhain terveisin,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar