Esperanto | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Erősségeim ...
Miaj fortoj estas...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Szakterületem a ....
Mia areo de kompetenteco estas...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Magas szinten beszélek...
Mi havas bonegan komandon de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Középszinten beszélek....
Mi havas mezan scion de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Mi estas sperta uzanto de...
Beschrijving van de computervaardigheden
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Kiváló kommunikációs készség
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktív érvelés
Dedukta rezonado
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logikus gondolkodás
Logika rezonado
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitikus készségek
Analizaj kapabloj
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Jó interperszonális készség
Bonaj interhomaj kapabloj
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Jó tárgyalási készség
Negocadaj kapabloj
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentaj kapabloj
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Vi povas akiri referencojn el...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Tisztelettel,
Altestime,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tisztelettel,
Altestime,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Tisztelettel,
Altestime,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar