Deens | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Tisztelt Uram!
Kære Hr.,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!
Kære Fru.,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Kære Hr./Fru.,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Kære Hr./Fru.,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Til hvem dette ankommer,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Tisztelt Smith Úr!
Kære Hr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Kære Fru. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Frk. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Fr. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kedves Smith John!
Kære John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jeg ville søge stillingen som...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Erősségeim ...
Mine styrker er...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Szakterületem a ....
Mit ekspertområde er...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Magas szinten beszélek...
Jeg råder fremragende over...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Középszinten beszélek....
Jeg har en fungerende viden om...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jeg er en erfaren bruger af...
Beschrijving van de computervaardigheden
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Kiváló kommunikációs készség
Fremragende kommunikations evner
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktív érvelés
Deduktiv argumentation
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logikus gondolkodás
Logisk tænkning
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitikus készségek
Analytiske evner
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Jó interperszonális készség
Gode interpersonel evner
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Jó tárgyalási készség
Forhandlings evner
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Előadó készség/Prezentációs készség
Præsentations evner
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referencer kan rekvieres fra...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jeg er ledig til et interview den...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Tisztelettel,
Med respekt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Üdvözlettel,
Med venlig hilsen
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar