Arabisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Monsieur,
سيدي المحترم،
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame,
سيدتي المحترمة،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Madame, Monsieur,
سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Madame, Monsieur,
السادة المحترمون،
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Aux principaux concernés,
إلى مَنْ يَهمّه الأمرُ،
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Monsieur Dupont,
عزيزي السيد رامي،
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Madame Dupont,
عزيزتي السيدة رامي،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Mademoiselle Dupont,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Madame Dupont,
عزيزتي السيدة نادية،
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Monsieur Dupont,
عزيزي أحمد رامي،
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة... التي أعلنتم عنها في... بتاريخ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
أكتب ردا على إعلانكم المنشور على الانترنت بتاريخ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
أشير إلى إعلانكم المنشور في ... بتاريخ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
قرأت إعلانكم حول طلب خبير .... في... عدد... بكثير من الاهتمام.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة كـ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
أهتمَ بهذه الوظيفة بشكل خاص لأنّ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mes qualités principales sont...
نقاط قوّتي هي...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
أستطيع القول إن نقطة ضعفي \ نقاط ضعفي هي... ولكني أتطلع إلى تحسين مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة لأنّ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
رغم أنه لا خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
تبدو مؤهلاتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا لمتطلبات شركتكم
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
خلال الوقت الذي قضيته أعمل كـ... طورت من معارفي في...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mon domaine d'expertise est...
مجال خبرتي هو...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
خلال عملي كـ... تمكنت من تطوير مهاراتي في...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني لا أهمل الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص المناسب لمتطلبات العمل كـ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل فإني أستطيع أن أحافظ على جودة عالية في الآداء
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه الوظيفة.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
لديّ اهتمام مستمر بـ... وسأكون ممنونا لمنحي فرصة توسيع معارفي من خلال العمل معكم.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
كما تستطيع أن ترى من خلال سيرتي الذاتي المرفقة مع هذه الرسالة، فإن خبرتي ومؤهلاتي تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة العمل في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد على روح الفريق حيث يعتبر العمل مع الزملاء عن قُرب، جوهريًّا من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
بالإضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد اكتسبت أيضا... مهارات.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
لغتي الأم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
J'ai une excellente maîtrise du...
أتقن بشكل ممتاز...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
J'ai une connaissance pratique de...
لدي معرفة عملية بـ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Je suis un utilisateur confirmé de...
لديّ خبرة في استعمال...
Beschrijving van de computervaardigheden
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excellentes techniques de communication
مهارات تواصل ممتازة
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Capacité de déduction
المنطق الاستنتاجي
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Esprit de logique
التفكير المنطقي
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Esprit analytique
المهارات التحليلية
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Compétences relationnelles
مهارات شخصية جيدة
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Compétences en négociation
مهارات التفاوض
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Capacités d'exposition
مهارات التقديم
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل المتنوع الذي ستتيحه لي الوظيفة في شركتكم.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
أعتبر المهام الجديدة \ هذه الوظيفة تحدّيا مغريا أتطلع للقيام به.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
تجد مرفقا سيرتي الذاتية
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان ذلك مطلوبا.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
يمكن العثور على قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي في...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Je suis disponible pour un entretien le...
أنا مستعد لإجراء مقابلة خلال هذه التواريخ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
شكرا لوقتكم ولاهتمامكم بمطلبي. أتطلع قُدُماً إلى فرصة الحديث بشكل شخصي حول أسباب اعتبار نفسي مناسبا لهذه الوظيفة. أرجو أن تتصلوا بي على...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
مع أسمى عبارات الإخلاص،
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Salutations distinguées,
كل المودة،
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
تقبلوا فائق عبارات الاحترام،
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Meilleures salutations,
تحياتي \ مودتي،
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar