Russisch | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Hyvä Herra,
Уважаемый г-н ...
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Rouva,
Уважаемая госпожа...
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä vastaanottaja,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Hyvä John Smith,
Уважаемый...
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Kirjoitamme teille liittyen...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Прошу принять меня на должность...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Vahvuuksiini kuuluvat...
Мои сильные стороны:...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Asiantuntemukseni keskittyy...
Я специализируюсь на...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Я отлично владею...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Minulla on hyvät perustaidot...
Я свободно говорю по...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Beschrijving van de computervaardigheden
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
Отличные коммуникативные навыки
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiivinen ajattelu
Логическая аргументация
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Looginen ajattelu
Логическое мышление
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analyyttiset taidot
Аналитические способности
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Hyvät ihmissuhdetaidot
Высокие личностные качества
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Neuvottelukyvyt
Переговорческие навыки
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Esiintymistaidot
Презентационные навыки
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Suosituksia voi pyytää...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Olen saatavilla haastatteluun...
Я свободен...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Ystävällisin terveisin,
С уважением ваш...
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Kunnioittavasti,
С уважением ваш...
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Parhain terveisin,
С уважением...
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar