Italiaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Hyvä Herra,
Gentilissimo,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä Rouva,
Gentilissima,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Hyvä vastaanottaja,
Gentili Signore e Signori,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Hyvät vastaanottajat,
Alla cortese attenzione di ...,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Hyvät vastaanottajat,
A chi di competenza,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Hyvä herra Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Hyvä rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Hyvä neiti Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Hyvä neiti / rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Hyvä John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Kirjoitamme teille liittyen...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Vahvuuksiini kuuluvat...
I miei punti di forza sono...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Asiantuntemukseni keskittyy...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Minulla on hyvät perustaidot...
Sto imparando...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Sono un(') utente esperto/a di...
Beschrijving van de computervaardigheden
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
Eccellenti doti comunicative
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiivinen ajattelu
Capacità deduttive e di ragionamento
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Looginen ajattelu
Capacità logiche
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analyyttiset taidot
Capacità analitiche
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Hyvät ihmissuhdetaidot
Ottime abilità interpersonali
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Neuvottelukyvyt
Capacità di negoziazione
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Esiintymistaidot
Capacità di presentazione
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
In allegato trova il mio cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Suosituksia voi pyytää...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Olen saatavilla haastatteluun...
Sono disponibile per un colloquio...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Ystävällisin terveisin,
In fede,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Ystävällisin terveisin,
Cordialmente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Kunnioittavasti,
I miei più cordiali saluti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Parhain terveisin,
Saluti
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar