Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Kære Hr.,
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Fru.,
Bästa fru,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Kære Hr./Fru.,
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Til hvem dette ankommer,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jeg ville søge stillingen som...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mine styrker er...
Mina främsta styrkor är ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mit ekspertområde er...
Mitt kompetensområde är ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jeg råder fremragende over...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jeg har en fungerende viden om...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jeg har... års erfaring indenfor...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jeg er en erfaren bruger af...
Jag är en erfaren användare av ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
Utmärkt kommunikationsförmåga
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktiv argumentation
God slutledningsförmåga
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisk tænkning
Logiskt tänkande
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytiske evner
Analytisk förmåga
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Gode interpersonel evner
Bra samarbetsförmåga
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Forhandlings evner
Bra förhandlingsteknik
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Præsentations evner
Bra presentationsteknik
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencer kan rekvieres fra...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jeg er ledig til et interview den...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Med respekt,
Vördsamt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar